Browse

You are looking at 1 - 10 of 463 items for

Open access

Hirohisa Yajima, Satoru Miyawaki, Satoshi Koizumi, Satoshi Kiyofuji, Hiroki Hongo, Masafumi Segawa, Taichi Kin, Hirofumi Nakatomi, and Nobuhito Saito

Open access

Hiroyuki Koizumi, Takuichiro Hide, Daisuke Yamamoto, Yuri Hyakutake, Hajime Handa, Hideto Komai, Yasushi Asari, and Toshihiro Kumabe

Open access

Yoshifumi Tao, Shunji Matsubara, Kenji Yagi, Keita Kinoshita, Takeshi Fukunaga, Akira Yamamoto, and Masaaki Uno

Open access

Hirokazu Shoji, Kimihiko Sawakami, Yuki Tanaka, Seiichi Ishikawa, Hiroyuki Segawa, and Takashi Wakabayashi

Open access

Naoya Yamazaki, Naoto Kimura, Ryosuke Doijiri, Kohei Takikawa, Takuji Sonoda, Kiyotaka Oi, Hiroki Uchida, Michiko Yokosawa, Takayuki Sugawara, and Takahiko Kikuchi

Open access

Parménides Guadarrama-Ortiz, Omar Choreño-García, Deyanira Capi-Casillas, Alondra Román-Villagómez, Homero Alcocer-Villanueva, César Adán Almendárez-Sánchez, and José Alberto Choreño-Parra

Open access

Ayaka Matsuo, Takeshi Hiu, Hiroaki Otsuka, Atsushi Miyazaki, Wataru Haraguchi, Ichiro Kawahara, Tomonori Ono, Tsuyoshi Izumo, Takayuki Matsuo, and Keisuke Tsutsumi

Open access

Michel Gustavo Mondragón-Soto, Luis Del Valle, José Alfredo González-Soto, and Roberto Alfonso De Leo-Vargas

Open access

Oliver Y. Tang, Patricia Zadnik Sullivan, Teddi Tubre, Joshua Feler, Belinda Shao, Jesse Hart, and Ziya L. Gokaslan